| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Att bearbeta en text

Page history last edited by Sandra Wissting 12 years, 6 months ago

Att bearbeta en text

 

Är du nöjd med innehållet?

·        Är inledningen intressant? Blir man nyfiken?

·        Är du nöjd med slutet?

·        Förstår man allt i texten?

·        Finns det något som är tråkigt eller onödigt?

·        Har du skrivit dialog? Leder den handlingen framåt?

 

 

Hur man skriver dialog:

-       Vad heter du? frågade Lisa.

-       Jag heter Tom, sa pojken.

-       Ta fast tjuven! skrek polisen.

 

 

Kontrollera språket

·        Läs texten högt. Då märks tokigheter bättre.

·        Har du meningar med punkt och stor bokstav?

·        Har du delat upp texten i stycken?

·        Har du använt talspråk? (han stanna, han stannade)

·        Har du börjat flera meningar likadant? Ändra!

·        Upprepar du samma ord flera gånger? Byt ut några.

·        Blanda gärna korta och långa meningar.

·        Har du skrivit så att läsaren får egna bilder i huvudet?

·        Tänk på adjektiv, alla sinnen, detaljer och  synonymer.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.